Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε. "3Δ"

 +30 2310 413.545
 info@3dsa.gr
 Σκιάθου 2, 546 46, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

General Aviation Applications "3D" S.A. 

+30 2310 413.545 
info@3dsa.gr 
2 Skiathou Str. 546 46, Thessaloniki, Greece.